Råseilseminaret 2019

Nedstrand, 26.- 27. april

Destinasjon

En kort tur fra vårt utgangspunkt i Fister, for å delta på samling på Nedstrand for nye og gamle seilere i tradisjonsbåter. Vi brukte to dager med teori og praksis rundt bruk av råseil og hvordan dette rigges og opereres.Vi var en god håndfull deltakere fra alle kanter rundt Ryfylket og Jæren. Stemningen var god og det faglige innholdet veldig relevant, men dessverre klarte vi å finne en av de absolutt få helgene i året hvor havet lå blikkstille i 48 timer! Det ble derfor ikke noe faktisk seiling på oss, men vi kunne til gjengjeld trene enkelt på å rigge mast og seil.