Pinsetur til Mosterhamn, 22. - 24. mai 2019

Destinasjon

Vi var invitert av Moster Amfi for å lage litt reklame for dem med vikingskipet Tyra, og gi de lokale medarbeiderne en enkel innføring i hva det vil si å ro en slik farkost. Dette tok vi som en fin anledning til å krysse åpent hav igjen og å raide litt langs den klassiske kysten opp langs Haugalandet. Turen gikk i pinsehelga, med to overnattinger i selve Smeasundet.

Ferdafoto

Koronaen hang fortsatt over oss i 2021 - men bare på landjorda...

Tyra prektig på slep

Fortid og framtid møtes i Smeasundet

...hvor vi rigget oss til for natten

...med god stemning under seilduken

Mosterhamn

Sultne vikinger fikk godt stell av de fastboende

og omvisning på det moderne og omfattende museet

Moster gamle kyrkje, sannsynligvis den eldste bevarte i landet, og  sete for svært viktige hendelser i Norgeshistorien. Herfra ble kristendommen gradvis innført, og med dette utgangspunktet feires det 1000-årsjubileum i 2024. Da er Riska Leidang tilbake igjen for flere eventyr og markeringer av begivenhetene.