Forbundet KYSTENs landsstevne 2023

Jeløya i Moss 20. - 23. juli


Destinasjon

Ferden ble gjort i flere etapper. Først til Mandal via Egersund i motvind, før det ble god bør opp Sørlandskysten og stopp i Langesund før Vrengen ved Tjøme. Krysset så over til Hvaler, men vinden tillot ikke at vi kom helt til Strömstad som opprinnelig beregnet.  Siste seilas var videre til selve Rosnestangen på Jeløya.
Total distanse tur/retur ble logget til 540 nautiske mil!

Fartøy og mannskap

Det var igjen fru Riskafjord som inviterte til dans på bølgene, som så mange ganger før.  Vi kastet loss torsdag 13. juli, med Egil Rossavik som høvedsmann og John Einar Hovermoen,

Matti Juhani Nissinen og Emil Svingen som loser og matroser.

Egersund - en trygg havn for sjøfarende vikinger

Utmerkelse for lengst seilte skute

De fleste fartøyene som deltok på Jeløya var nødvendigvis fra Østlandet, og selv om noen hadde ordnet seg transport som gods på lasteskip var det faktisk Riskabuen som hadde pløyd flest bølger og sjømil på egen kjøl. Dette står det allmenn respekt av, og vi gjorde oss fortjent til den årlige premien for bragden.