Rikssamlingsjubileet ved Avaldsnes og i Hafrsfjord juni 2022

Destinasjon

I 2022 var det 1150 år siden Norge ble samlet til et rike, hvis vi skal tro Snorres kongesagaer og andre kilder.  Prosessen tok i praksis et par hundre år, men akkurat derfor er det mye å huske, gjenskape og feire!


Riskabuen, Tyra og Gyda var med både først ved Avaldsnes og siden i felles seilas og inntog i Hafrsfjord, hvor vi deltok i den tradisjonelle vikingleiren og alle aktivitetene der.


Logg fra turen

Hele samlingen varte over en uke, fra 9. til 14. juli ved Avaldsnes og så videre over Boknafjorden og i Hafrsfjord. Heldigvis var det flere mannskap som kunne bidra, slik at både båtfolk og publikum fikk anledning til å delta i de mange aktivitetene som foregikk fortløpende.  Se rikssamlingsjubileets egne nettsider for masse bilder fra begivenhetene!I Hafrsfjord fortsatte feiringen blant annet med at vi jaktet på "slaver" til å ro Tyra og Gyda i puljer fra bryggene.  Det var mye folk og ikke vanskelig å hente kandidater. Det var vel faktisk slik at de som hadde minst erfaring med båt og årer var dem som det var lettest å få om bord... fra alle verdens hjørner! Men med stødige kamprop fra høvdinger og hirdmenn klarte vi å holde unna i sidevinden og gi dem en smak av saltvann, svette og høy puls.  Og minner som burde vare de neste 1150 årene...